Egenskaper

HANDICAP

Full crew: 0,995, u/flygende forseil 0,962

Shorthanded: 0,983, u/flygende forseil 0,954

SRS-MÅLEBREV for Hanse 342 Ojoy (2024)

TARGET SPEEDS

Seilvinkler og fart (hentet fra Orc.org)

RATING (2021)

Single NumberTime On Time
Distanseseilas (NOR-rating ett tall)0.9491
Tretall Distanseseilas Lite vind0.8226
Tretall Distanseseilas Mellomvind1.0419
Tretall Distanseseilas Mye vind1.1466
Tretall Pølsebane Lite vind0.6359
Tretall Pølsebane Mellomvind0.8443
Tretall Pølsebane Mye vind0.9511