3. desember 2022

Norskekysten full av søppel

Marin forsøpling langs norskekysten er i hovedsak et resultat av aktiviteter på norsk jord og i nære kystfarvann. På Strandryddedagen den 17. september 2011 ble det funnet avfall som kan spores tilbake til flere kilder, noe som avkrefter myten om at marint søppel er herreløst.

-Vi kan knytte avfallet til aktiviteter, sier kampanjeleder i Hold Norge rent, Emily Robertson. I Lofoten fant de en strand full av oppvaskmiddel-flasker. Det viste seg at lokale fiskere hadde brukt oppvaskmiddel for å “vaske” bort oljesøl og latt flaskene ligge igjen, forteller Robertson. Det ble også funnet gjenstander som tydeligere kan knyttes til fiskerinæringen, som bøyer og flottører, garn, fiskesnorer og fiskekroker.

 

Bomullspinner og kjøleskap

Videre forteller hun om strender fulle av bomullspinner, et resultat av at folk kaster pinnene i toalettet og at renseanleggene ikke fanger opp alle. Strandryddedagen avslørte også at det er mange som fremdeles bruker strender og havet som dumpingplass for avlagte møbler og hvitevarer, bildeler og bildekk.

 

– Dette er selvsagt problematisk, sier Robertson. Mange av de dumpede gjenstandene vi fant er miljøfarlig avfall, og at de blir liggende i havet eller på strendene representerer en stor miljøfare for naturen, mennesker og dyr.

 

Fritidsrelatert avfall

Til slutt ble det funnet en betydelig andel fritidsrelatert avfall på norske strender på Strandryddedagen. Solbadere og strandløver har glemt igjen både engangsgriller, flasker og drikkevarebokser, hygieneartikler, engangstallerkener og leker.

 

– Dette viser at holdningsskapende arbeid er nødvendig for å skape oppmerksomhet og bevisstgjøre befolkningen rundt tematikken marin forsøpling. Strandryddedagen er et godt eksempel på slikt arbeid, og Strandryddedagen 2011 viste at det allerede finnes et betydelig engasjement i kommuner, organisasjoner, grupper og blant enkeltpersoner, sier Robertson.

 

Erik Solheim støtter Strandryddedagen

Strandryddedagen får støtte av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim:

 

-Jeg er svært fornøyd med det sterke lokale engasjementet og dugnadsånden som er vist i forbindelse med strandryddeaksjonene. Dette arbeidet er et viktig tiltak mot marin forsøpling. Jeg mener slike oppryddinger er et godt og synlig tiltak for å få fjernet miljøfiendtlig søppel, samtidig som det legger grunnlaget for gode miljøholdninger som også viser seg å engasjere barn og unge. En slik innsats viser meg at alle ønsker et trivelig og rent nærmiljø.

 

Rapport fra Strandryddedagen 2011 – Analyse av data og erfaringer

Rapporten baserer seg på funn fra Strandryddedagen 2011 og sammenfatter registreringer av marin forsøpling på strender i Norge. Rapporten gir på bakgrunn av disse dataene vurderinger av omfanget og sammensetningen av den marine forsøplingen i Norge. Den peker også på mulige tiltak for å redusere problemet. Rapporten er skrevet av Hold Norge rent på bestilling fra Miljøverndepartementet.

 

Funnet på Strandryddedagen 2011

•          Plastprodukter er et hovedproblem. Det ble registrert 50646 objekter, hvorav 29540 var av plast.   

•          Avfall fra fiskerinæringen omfatter garn, snører, kroker, teiner, bøyer og flottører.

•          Småsøppel som sigarettstumper, bomullspinner og nedbrutte biter utgjør en betydelig del av avfallet, og er en trussel for fugler og dyr når det blir misforstått som mat.

•          Mye av avfallet er relatert til fritidsaktiviteter på strender og på sjøen.

•          Det ble funnet store mengder farlig avfall, eksempelvis 42 oljefat og 576 olje-/bensinkanner.

•          Store gjenstander som vaskemaskiner og bildekk ble funnet dumpet langs hele kysten.

 

 

Tiltak mot marin forsøpling

Hold Norge rent mener det er avgjørende at næringsliv, organisasjoner, frivillige og myndigheter samarbeider for å få til en kontinuerlig og målrettet bekjempelse av miljøproblemet marin forsøpling.

•          Næringslivet bør ta ansvar for den delen av marin forsøpling som kan relateres til deres sektor.

•          Myndighetene bør på sin side iverksette tiltak som utnytter det eksisterende engasjementet.

•          Holdningsskapende arbeid er nødvendig for å skape oppmerksomhet og bevisstgjøre befolkningen rundt tematikken marin forsøpling. Strandryddedagen er et godt eksempel på slikt arbeid, og Strandryddedagen 2011 viste at det allerede finnes et betydelig engasjement i kommuner, organisasjoner, grupper og blant enkeltpersoner.

 

 

The Oslo Seminar on Marine Littering

10. januar 2012 arrangerer Hold Norge rent en internasjonal konferanse i Oslo om marin forsøpling, der internasjonale miljøforkjempere, norske ildsjeler, departementer og organisasjoner samles for å legge en handlingsplan for det videre arbeidet. Konferansen skal bidra til å øke kunnskapen om marin forsøpling og utfordre myndigheter, organisasjoner og næringsliv til å ta ansvar for å igangsette tiltak.

 

På konferansen deltar foredragsholdere fra Norge og Europa, og hovedmålet for dagen er å komme til enighet om fem konklusjoner som skal brukes i det videre arbeidet med marin forsøpling, nasjonalt og internasjonalt. Flere av ildsjelene fra grasrotbevegelsen vil være tilstede på konferansen for å dele sine erfaringer.

 

Strandryddedagen 4. og 5. mai 2012

Strandryddedagen er en kampanje med mål om å stimulere til selvorganiserte, lokale aksjoner. Deltakerne skal registrere det samlede avfallet. Avfallet skal telles etter bestemte kategorier og det skal rapporteres om døde dyr.

 

Strandryddedagen 2011 ble en suksess og samlet bedrifter, organisasjoner og frivillige til en felles dugnad for rene strender. 2000 ryddere fjernet 1242 sekker med avfall fra til sammen 100 kilometer kystlinje.

 

Strandryddedagen 2012 arrangeres den 4. mai for bedrifter og sponsorer, og den 5. mai for frivillige. Nettsider, informasjonsdeling og opplæring av lokale koordinatorer gjør det enkelt for bedrifter, organisasjoner og frivillige over hele Norge å delta.

 

Hold Norge rent

Hold Norge rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere. Hold Norge rent ønsker å sette marin forsøpling på dagsorden og stimulere til økt engasjement, kunnskap og samarbeid for å løse miljøproblemet. Rapporten ”Kunnskap om marint søppel” fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Direktoratet for naturforvaltning konstaterte at marin forsøpling er et miljøproblem også i Norge og skapte grunnlaget for Hold Norge rents arbeid med marin forsøpling.

 


Diese e-mail ist durchhttp://www.comendo.com abgelichtet worden und enthält keinen Virus!
This e-mail has been scanned by http://www.comendo.com and does not contain virus.

email

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.