HUSKER DU: TROLLFJORDSLAGET I 1998 II

Foto: Knut Godø
Ikke Brudeferden i Hardanger, men fembøringen «Grytir» på vei ut av Trollfjorden etter minnemarkeringen for Trollfjordslaget august 1998.
Ved styret står høvedsmann Kari Eilertsen fra Gratangen.

Posted via email from ohoi

Legg inn en kommentar